Schoon Erf, Schoon Water Fryslân

Hartelijk welkom op www.schoonerfschoonwater.frl

Schoon oppervlaktewater is van belang voor iedereen, ook voor een economisch duurzame melkveehouderij. Vanuit het Activiteitenbesluit Milieubeheer mogen melkveehouders geen perssappen of vervuild hemelwater lozen op het oppervlaktewater. Het is een uitdaging om deze eisen te vertalen naar het erf en om te weten welke maatregelen de goedkeuring kunnen wegdragen van het waterschap.

Het project “Schoon Erf, Schoon Water” biedt melkveehouders de kans om deze uitdaging aan te gaan. Deelnemers krijgen (kosteloos) adviseurs op bezoek die samen hen op zoek gaan naar de juiste maatregelen op het erf om erfafspoeling te voorkomen. Die maatregelen kunnen in veel gevallen relatief simpel zijn. Bovendien krijgen deelnemers een stimuleringsbijdrage (als ze zich voor 15 oktober 2017 hebben aangemeld). Ook weten deelnemers zeker dat ze na het treffen van maatregelen voldoen aan de wet- en regelgeving. Een unieke kans om er voor te zorgen dat melkveehouders in Friesland alles op orde hebben met betrekking tot erfafspoeling en zo boetes in de toekomst voorkomen!

Let op, aanmelden is niet meer mogelijk. Wel is het mogelijk om als deelnemer het door te geven als u meerdere locaties heeft. Ook voor overige vragen kunt u ons bellen. Dit kan op nummer 088- 888 66 55 of op e-mailadres info@schoonerfschoonwater.frl

NB, de communicatie van dit project gaat voornamelijk digitaal, dus hou svp uw mailbox in de gaten.

Waarom meedoen?

Arjan Sinnige, melkveehouder in Hurdegaryp en bestuurslid van de Agrarisch Jongeren Fryslân legt in minder dan 2 minuten uit waarom Friese melkveehouders zouden moeten deelnemen aan Schoon Erf, Schoon Water.

Klik op het pijltje in de film om deze te starten.

Account aanmaken

De deadline is bereikt. Aanmelden voor dit project is niet langer mogelijk.