Schoon Erf, Schoon Water Fryslân

Hartelijk welkom op www.schoonerfschoonwater.frl

Schoon oppervlaktewater is van belang voor iedereen, ook voor een economisch duurzame melkveehouderij. Vanuit het Activiteitenbesluit Milieubeheer mogen melkveehouders geen perssappen of vervuild hemelwater lozen op het oppervlaktewater. Het is een uitdaging om deze eisen te vertalen naar het erf en om te weten welke maatregelen de goedkeuring kunnen wegdragen van het waterschap.

Het project “Schoon Erf, Schoon Water” biedt melkveehouders de kans om deze uitdaging aan te gaan. Deelnemers krijgen (kosteloos) adviseurs op bezoek die samen hen op zoek gaan naar de juiste maatregelen op het erf om erfafspoeling te voorkomen. Die maatregelen kunnen in veel gevallen relatief simpel zijn. Bovendien krijgen deelnemers een stimuleringsbijdrage (als ze zich voor 15 oktober 2017 hebben aangemeld). Ook weten deelnemers zeker dat ze na het treffen van maatregelen voldoen aan de wet- en regelgeving. Een unieke kans om er voor te zorgen dat melkveehouders in Friesland alles op orde hebben met betrekking tot erfafspoeling en zo boetes in de toekomst voorkomen!

Let op: Voor melkveehouders in Groningen (die in het beheergebied van Wetterskip Fryslân gevestigd zijn) geldt dat ze zich nog tot 1 mei 2018 kunnen aanmelden! Dit kan door een e-mail te sturen naar info@schoonerfschoonwater.frl met daarin aangegeven:

  • De NAW gegevens
  • Of er sprake is van één of meerdere locaties
  • Of er nieuwbouw/renovatieplannen zijn. Dit is van belang omdat deze mensen met voorrang worden ingedeeld.
Ook deelnemers die meerdere locaties hebben, kunnen zich voor die extra locatie(s) nog aanmelden.
Indien u vragen heeft, kunt u ons een mail sturen of bellen op het nummer 088- 888 66 55.

Waarom meedoen?

Arjan Sinnige, melkveehouder in Hurdegaryp en bestuurslid van de Agrarisch Jongeren Fryslân legt in minder dan 2 minuten uit waarom Friese melkveehouders zouden moeten deelnemen aan Schoon Erf, Schoon Water.

Klik op het pijltje in de film om deze te starten.

Account aanmaken

De deadline is bereikt. Aanmelden voor dit project is niet langer mogelijk.