Schoon Erf, Schoon Water Fryslân

Hartelijk welkom op www.schoonerfschoonwater.frl

Schoon oppervlaktewater is van belang voor iedereen, ook voor een economisch duurzame melkveehouderij. Vanuit het Activiteitenbesluit Milieubeheer mag u als melkveehouder geen perssappen of vervuild hemelwater lozen op het oppervlaktewater. Het is een uitdaging om deze eisen te vertalen naar uw eigen erf en om te weten welke maatregelen de goedkeuring kunnen wegdragen van het waterschap.

Het project “Schoon Erf, Schoon Water” biedt u de kans om deze uitdaging aan te gaan. Als u zich vóór 15 oktober 2017 aanmeldt, krijgt u als melkveehouder (kosteloos) adviseurs op bezoek die samen met u op zoek gaan naar de juiste maatregelen op uw erf om erfafspoeling te voorkomen. En die maatregelen kunnen in veel gevallen relatief simpel zijn. Bovendien krijgt u een stimuleringsbijdrage als u zich voor 15 oktober aanmeldt en weet u zeker dat u na het treffen van maatregelen voldoet aan de wet- en regelgeving. Een unieke kans om er voor te zorgen dat u alles op orde heeft met betrekking tot erfafspoeling en zo boetes in de toekomst te voorkomen!

Waarom meedoen?

Arjan Sinnige, melkveehouder in Hurdegaryp en bestuurslid van de Agrarisch Jongeren Fryslân legt in minder dan 2 minuten uit waarom Friese melkveehouders zouden moeten deelnemen aan Schoon Erf, Schoon Water.

Klik op het pijltje in de film om deze te starten.

Account aanmaken

De deadline is bereikt. Aanmelden voor dit project is niet langer mogelijk.