Nieuws


nieuwsbrief

28-07-2020

Bijgevoegd een nieuwsupdate

nieuwsbrief II

28-07-2020

tweede pagina

Laatste startbijeenkomst

16-07-2020

Woensdagmiddag 15 juli werd de 83e en laatste startbijeenkomst van Schoon Erf, Schoon Water gehouden in Goutum! Op deze middag werden de adviseursduo's Marit Houtsma/ Angelique Kok en Janke Kloosterman/Johan Enting in het zonnetje gezet.

SESW en Corona

01-04-2020

Wat betekent corona voor SESW?

75e startbijeenkomst!

06-02-2020

Nieuwe mijlpaal in Schoon Erf, Schoon Water!

Nu ook SESW voor akkerbouwers en loonwerkers in Friesland

29-11-2019

Schoon Erf, Schoon Water akkerbouw Friesland gestart

Natte kuil I

28-11-2019

Wat te doen bij een natte kuil?

Natte kuil II

28-11-2019

Deel II van de brochure met tips over het voorkomen van een natte kuil

Steekproeven van start

27-02-2019

De eerste deelnemers die alle afgesproken maatregelen hebben uitgevoerd zijn inmiddels bezocht door de adviseurs van Wetterskip Fryslân.

Nieuwsbrief!

27-02-2019

Nieuwe nieuwsbrief februari 2019

Schoon Erf, Schoon Water (SESW) Friesland en de AVG

31-01-2019

Hoe gaat SESW om met de in mei vorig jaar van kracht geworden AVG?

Aantal bedrijfsadviesbezoeken over de helft!

21-11-2018

Met het bedrijfsadviesbezoek bij mts. Zeinstra in Noardburgum op maandag 19 november is de helft van alle deelnemers aan Schoon Erf, Schoon Water inmiddels bezocht door een van de beide duo's. Melkveehouder Jan Zeinstra werd daarom op zijn erf in het zonnetje gezet, evenals de vier adviseurs.

Artikel over Schoon Erf, Schoon Water in jaarverslag DAW 2017

01-05-2018

Schoon Erf, Schoon Water Fryslan, één van de DAW projecten in jaarverslag over 2017

Groningse melkveehouders konden zich nog tot 1 mei aanmelden

23-04-2018

Let op deadline voor aanmelding Groningse melkveehouders verstrekken

Kerstgroet en update stand van zaken Schoon Erf, Schoon Water

19-12-2017

Korte update voor de deelnemers aan Schoon Erf, Schoon Water.

Kerstgroet en update II

19-12-2017

deel II

1600 deelnemers aan Schoon Erf, Schoon Water Fryslân

29-11-2017

Voor Schoon Erf, Schoon Water hebben zich in een jaar tijd maar liefst 1600 Friese melkveehouders aangemeld. ‘Mooi dat er zo’n groot peloton van melkveehouders aan de slag gaat met erfafspoeling’, aldus Peet Sterkenburgh, regiobestuurder van LTO Noord. Marian Jager, lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, beaamt dit: ‘Dit project laat zien dat je door samen te werken veel kunt bereiken.’

Aanmelden Schoon Erf, Schoon Water niet meer mogelijk

09-11-2017

Melkveehouders in Friesland kunnen zich niet meer aanmelden voor deelname.

1500 deelnemers!

18-10-2017

Inmiddels is er een nieuwe mijlpaal bereikt. Er zijn op dit moment 1500 melkveehouders in Fryslân geregistreerd als deelnemer aan Schoon Erf, Schoon Water.

Inmiddels 1500 deelnemers

17-10-2017

1500 melkveehouders in Friesland hebben zich inmiddels aangemeld als deelnemer aan Schoon Erf, Schoon Water!

1300 aanmeldingen voor Schoon Erf Schoon Water!

13-10-2017

Inmiddels zijn er 1300 aanmeldingen!

de 1000e deelnemer!

10-10-2017

De 1000e deelnemer in het zonnetje gezet met taart en bloemen!

mts de Vries - de Haan is de 1000e deelnemer

10-10-2017

Mts de Vries - de Haan (Auke, Tineke en Lucas) is de 1000e deelnemer aan Schoon Erf, Schoon Water. Deze mijlpaal was voor Marian Jager van Wetterskip Fryslân en Pieter de Jong van de NMV reden om naar Nijeholtwolde af te reizen om in bijzijn van Hans Hoekstra (voorzitter van de LTO Noord afdeling Weststellingwerf) stil te staan bij dit bijzondere moment.

Let op: meld u voor 15 oktober aanstaande aan als deelnemer van Schoon Erf, Schoon Water!

30-08-2017

Maak gebruik van de voordelen en meld u (voor 15 oktober) aan als deelnemer!

Schoon erf, schoon water aanwezig bij open dag Oosterhof Holman / mts. de Boer-Hoving in Makkinga

14-08-2017

Aandacht voor de aanpak van erfafspoeling in Schoon Erf, Schoon Water, tijdens open dag bij mts. de Boer-Hoving in Makkinga

Op naar de 1000e deelnemer!

24-07-2017

Wie wordt de 1000e deelnemer van Schoon Erf, Schoon Water, Fryslân?

Al 900 aanmeldingen en 200 bedrijfsbezoeken

03-07-2017

Nieuwe mijlpalen voor Schoon Erf, Schoon Water (SESW) Fryslân

1000 accounts aangemaakt

09-05-2017

inmiddels hebben 1000 melkveehouders een account aangemaakt en groeit ook het aantal deelnemers gestaag

Aanmeldtermijn Schoon Erf, Schoon Water wegens grote belangstelling verlengd tot 15 oktober 2017

31-03-2017

De termijn waarbinnen Friese melkveehouders zich als deelnemer voor het project Schoon Erf, Schoon Water kunnen aanmelden, is verlengd. Vanwege de grote belangstelling voor het project is besloten deze datum op te schuiven naar 15 oktober aanstaande. In eerste instantie was dit 1 april. Binnen het project Schoon Erf, Schoon Water werken melkveehouders aan het terugdringen van erfafspoeling en daarmee aan verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit.

Plannen voor renovatie van het erf of een nieuw erf?

21-03-2017

Let op: als u uw erf gaat renoveren!

‘Deelnemers Schoon Erf, Schoon Water staan op scherp en willen aan de slag’

01-03-2017

De eerste startbijeenkomsten en bedrijfsbezoeken zitten er op! ,,Ik merk dat de melkveehouders die zich aangemeld hebben op scherp staan", vertelt adviseur Janke Kloosterman. ,,Ze komen zelf met ideeën en stellen de juiste vragen. Het is een mooie ervaring om ze tips & tricks te geven en ze verder te kunnen helpen. Zowel tijdens de startbijeenkomsten als tijdens de bedrijfsbezoeken zijn de deelnemers positief."

Startbijeenkomsten in Tytsjerksteradiel/Dantumadeel en Opsterland

01-03-2017

Er is weer een tweetal startbijeenkomsten gepland. Op 20 april om 20.00 uur is er een in Tytjerksteradiel/Dantumadeel en op 18 mei in Opsterland. Ook deze startbijeenkomst begint om 20.00 uur.

Startbijeenkomsten in Smallingerland en Heerenveen

01-02-2017

Er zijn weer nieuwe startbijeenkomsten gepland! De eerste is op 1 maart in Smallingerland. Deze bijeenkomst begint om 20.00 uur. Locatie: Dorpshuis Op ‘e Jister Kommisjewei 3 9217 RL NIJEGA. In Heerenveen staan er twee startbijeenkomsten op de agenda: op 2 en 8 maart. Beide vinden plaats in de middag vanaf 13.30 uur. Locatie: Hof van Schoterland Schoterlandseweg 50 8454 KG Mildam

Vrijdag 27 januari: eerste startbijeenkomst vindt plaats in Ter Idzard

24-01-2017

Aanstaande vrijdag, 27 januari, vindt de eerste startbijeenkomst plaats. Voor een kleine 20 man/vrouw uit de regio Weststellingwerf gaat project Schoon Erf, Schoon Water dan echt van start!

Brief aan melkveehouders

12-10-2016

Uw erf op orde en voldoen aan de meest actuele wet- en regelgeving ten aanzien van erfafspoeling: dat wilt u toch ook! Het kan met deelname aan Schoon Erf, Schoon Water! Dit unieke project is deze maand gestart. Als u deelneemt dan levert u dat een aantal voordelen op: 1. U krijgt een gratis maatwerkbedrijfsadvies en u krijgt hulp bij het vinden van de voor u juiste oplossingen. 2. U voldoet, als u alle maatregelen heeft doorgevoerd, aan de meest actuele wet- en regelgeving ten aanzien van erfafspoeling van Wetterskip Fryslân; 3. U komt in aanmerking voor een stimuleringsbijdrage van 1000 euro van provincie Fryslân.

Friese boeren gaan voor 'Schoon Erf'

05-10-2016

Het project Schoon Erf, Schoon Water is woensdagmiddag op het melkveehouderijbedrijf van Ronny en Hanneke van Daatselaar van start gegaan. Na een voorbereiding van anderhalf jaar, en een geslaagde pilot rond Appelscha, kunnen de Friese boeren een gratis erf-scan aanvragen.

Melkveehouders van start met aanpak erfafspoeling in Fryslân

04-10-2016

Onder de naam Schoon Erf, Schoon Water is dinsdag 4 oktober een uniek project gestart voor alle melkveehouders in Fryslân. Doel is het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Door het nemen van maatregelen kunnen melkveehouders voorkomen dat meststoffen vanaf het boerenerf in omliggende sloten stromen. De samenwerkende partijen Wetterskip Fryslân, LTO Noord, de Nederlandse Melkveehouders Vakbond en Agrarische Jongeren Fryslân roepen alle melkveehouders op deel te nemen. Naast Wetterskip Fryslân is provincie Fryslân medefinancier.