Aanmeldtermijn Schoon Erf, Schoon Water wegens grote belangstelling verlengd tot 15 oktober 2017

 

De termijn waarbinnen Friese melkveehouders zich als deelnemer voor het project Schoon Erf, Schoon Water kunnen aanmelden, is verlengd. Vanwege de grote belangstelling voor het project is besloten deze datum op te schuiven naar 15 oktober aanstaande. In eerste instantie was dit 1 april. Binnen het project Schoon Erf, Schoon Water werken melkveehouders aan het terugdringen van erfafspoeling en daarmee aan verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit.


,,We hebben nu al ruim 700 deelnemers”, zegt Peet Sterkenburgh van LTO Noord. ”We zien dat er bij nog veel meer boeren interesse is om deel te nemen. Dat is een goede zaak, want op deze manier nemen we als sector daadwerkelijk onze verantwoordelijkheid als het gaat om het terugdringen van erfafspoeling. We willen graag alle geïnteresseerde melkveehouders ook de kans geven om te profiteren van de stimuleringsbijdrage.” Binnen het project Schoon Erf, Schoon Water ontvangen alle deelnemers een bijdrage van 1.000 euro van de provincie Fryslân.

Enthousiaste deelnemers

Het project draait inmiddels op volle toeren. Een eerste groep van ruim 60 enthousiaste deelnemers heeft al een startbijeenkomst bijgewoond en een individueel bedrijfsadviesbezoek van adviseurs gehad. Deze adviseurs (zowel vanuit de landbouw als vanuit het Wetterskip) krijgen positieve reacties. ,,We zien dat veel melkveehouders al hebben nagedacht over mogelijke aanpassingen op het erf”, vertelt landbouwadviseur Janke Kloosterman. ,,Een teken dat mensen gemotiveerd zijn en met de juiste instelling deelnemen. Als we samen met de ondernemer de situatie op het erf in kaart gebracht hebben, regelen we meteen ook de aanvraag voor de stimuleringsbijdrage. In principe is voor de melkveehouder alles geregeld als wij vertrekken”.

In het project Schoon Erf, Schoon Water werken Wetterskip Fryslân, LTO Noord, Agrarische Jongeren Friesland (AJF) en de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) samen. De provincie Fryslân is medefinancier. De samenwerkende partners steven ernaar dat in 2021 de erfafspoeling in Friesland met 80% verminderd is. De bedrijfsbezoeken lopen door tot eind 2020.