Aanmelden Schoon Erf, Schoon Water niet meer mogelijk

 

Melkveehouders in Friesland kunnen zich niet meer aanmelden voor deelname.


Tot 15 oktober konden melkveehouders in Friesland zich aanmelden voor Schoon Erf, Schoon Water. Inmiddels zijn er ruim 1500 deelnemers! Deze worden de komende jaren allemaal uitgenodigd voor een startbijeenkomst en krijgen daarna een bedrijfsadviesbezoek. Ruim 300 deelnemers hebben het afgelopen jaar al een bedrijfsadviesbezoek gehad. Zij gaan de hierbij afgesproken maatregelen, om erfafspoeling in de toekomst te voorkomen, uitvoeren.