1600 deelnemers aan Schoon Erf, Schoon Water Fryslân

 

Voor Schoon Erf, Schoon Water hebben zich in een jaar tijd maar liefst 1600 Friese melkveehouders aangemeld. ‘Mooi dat er zo’n groot peloton van melkveehouders aan de slag gaat met erfafspoeling’, aldus Peet Sterkenburgh, regiobestuurder van LTO Noord. Marian Jager, lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, beaamt dit: ‘Dit project laat zien dat je door samen te werken veel kunt bereiken.’


Melkveehouders konden zich tot 15 oktober jongstleden aanmelden. Een schoon erf heeft een positief effect op de kwaliteit van het oppervlaktewater. Erfafspoeling is een van de oorzaken van vervuiling van het oppervlaktewater. Met het regenwater spoelen er stoffen in de sloten die een nadelig effect hebben op de kwaliteit van het water. Het gaat onder andere om perssappen uit kuilen (mais of gras), natte bijproducten en percolaat. Met een paar effectieve, en vaak simpele maatregelen op het erf is dit grotendeels te voorkomen.