Groningse melkveehouders konden zich nog tot 1 mei aanmelden

 

Let op deadline voor aanmelding Groningse melkveehouders verstrekken


Groningse melkveehouders in het beheergebied van Wetterskip Fryslân konden zich nog tot 1 mei aanmelden voor deelname aan Schoon Erf, Schoon Water Fryslân. En zo gebruik maken van de vele voordelen die dit project biedt: gratis bedrijfsadviesbezoek, afspraken over praktische en realistische maatregelen, € 1000,- stimuleringsbijdrage, gedurende de projectperiode tot 2021 gevrijwaard van de reguliere handhaving door Wetterskip Fryslân. Inmiddels heeft de helft van de melkveehouders in Groningen  die onder het beheergebied van Wetterskip Fryslan vallen zich aangemeld als deelnemer.