Aantal bedrijfsadviesbezoeken over de helft!

 

Met het bedrijfsadviesbezoek bij mts. Zeinstra in Noardburgum op maandag 19 november is de helft van alle deelnemers aan Schoon Erf, Schoon Water inmiddels bezocht door een van de beide duo's. Melkveehouder Jan Zeinstra werd daarom op zijn erf in het zonnetje gezet, evenals de vier adviseurs.


De beide duo's hebben allebei ruim 400 melkveehouders bezocht sinds de start van Schoon Erf, Schoon Water in oktober 2016. Volgens Zeinstra hoor je tijdens het bedrijfsadviesbezoek de 'puntjes op de i met betrekking tot de situatie op je eigen erf.' De komende twee jaar (tot eind 2020) komen de deelnemers aan de beurt die nog niet bezocht zijn. Zij ontvangen eerst een uitnodiging voor een startbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt de wet- en regelgeving uitgelegd en worden de deelnemers voorbereid op het bedrijfsbezoek.