Nu ook SESW voor akkerbouwers en loonwerkers in Friesland

 

Schoon Erf, Schoon Water akkerbouw Friesland gestart


Met het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst is woensdag 23 oktober jl. in Hallum op het bedrijf van Sjoerd en Jetty van Gunst is het project Schoon Erf, Schoon Water (SESW) Akkerbouw Fryslân van start gegaan. Een bijzonder project waarbij akkerbouwers en loonbedrijven aan schoner water gaan werken door erfafspoeling terug te dringen. Naast Wetterskip Fryslân is ook provincie Fryslân medefinancier. Al eerder, in oktober 2016, ging SESW voor de melkveehouderij van start.

Tijdens de bijeenkomst vertelde gastheer Sjoerd van Gunst wat voor hem de motivatie is om deel te nemen: ‘Ik wil het op ons bedrijf graag goed voor elkaar hebben, zeker weten dat we de juiste dingen doen. We willen straks een regiofunctie vervullen met de wasplaats die we aan gaan leggen.’

Belang

Ook Jan van Weperen, bestuurder bij Wetterskip Fryslân, Tineke de Vries, regiobestuurder bij LTO Noord en Gerlof Bergmans van de NAV, gingen in op het belang van dit soort trajecten. Dat ligt vooral op het gebied van bewustwording en samen werken aan schoner oppervlaktewater.

Intentieverklaring

Daarnaast tekenden de bij dit project betrokken partijen (AJF, LTO Noord, NAV en Wetterskip Fryslân), net als eerder bij SESW Melkveehouderij, een intentieverklaring om samen te werken bij het terugdringen van erfafspoeling in de akkerbouw.

Geïnteresseerde akkerbouwers en loonwerkers in Friesland kunnen zich als deelnemer aanmelden via de website www.schoonerfschoonwater.nl/akkerbouwfriesland Op de site is het mogelijk om een erfscan te doen. Met de scan is te zien welke maatregelen op het eigen erf mogelijk zijn. In een later stadium van het project is het ook mogelijk subsidie te krijgen voor het uitvoeren van maatregelen.