Laatste startbijeenkomst

 

Woensdagmiddag 15 juli werd de 83e en laatste startbijeenkomst van Schoon Erf, Schoon Water gehouden in Goutum! Op deze middag werden de adviseursduo's Marit Houtsma/ Angelique Kok en Janke Kloosterman/Johan Enting in het zonnetje gezet.


Met deze laatste bijeenkomst komt er langzaam maar zeker een einde aan het eerste grote erfafspoelingsproject. Sinds oktober 2016 bezochten ruim 1600 melkveehouders deze bijeenkomsten die verspreid over heel Friesland werden gehouden. Het bijwonen van een startbijeenkomst was een verplichte stap in de deelname aan Schoon Erf, Schoon Water. De komende maanden vinden nog de bedrijfsadviesbezoeken plaats waarbij melkveehouders gratis advies krijgen over het voorkomen van erfafspoeling op hun bedrijf.