Melkveehouders van start met aanpak erfafspoeling in Fryslân

 

Onder de naam Schoon Erf, Schoon Water is dinsdag 4 oktober een uniek project gestart voor alle melkveehouders in Fryslân. Doel is het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Door het nemen van maatregelen kunnen melkveehouders voorkomen dat meststoffen vanaf het boerenerf in omliggende sloten stromen. De samenwerkende partijen Wetterskip Fryslân, LTO Noord, de Nederlandse Melkveehouders Vakbond en Agrarische Jongeren Fryslân roepen alle melkveehouders op deel te nemen. Naast Wetterskip Fryslân is provincie Fryslân medefinancier.


In dit bijzondere samenwerkingsverband werken alle partijen samen aan oplossingen voor erfafspoeling. De agrarische belangenorganisaties en Wetterskip Fryslân hebben zich tot doel gesteld dat in 2021 bij 80 procent van de melkveehouders in Fryslân geen erfafspoeling van schadelijke stoffen meer plaatsvindt. ’Een ambitieuze doelstelling, maar het is wel belangrijk om hier met elkaar aan te werken’, stelt Geart Kooistra, Provinciaal voorzitter van LTO Noord in Fryslân. ,Schoon en voldoende water is voor iedere inwoner en daarmee dus ook voor de landbouw van essentieel belang. Melkveehouders kunnen met een aantal praktische maatregelen hun bijdrage leveren aan de oplossing van een groter probleem. Deelname aan dit project, en daarmee verantwoordelijkheid nemen, toont aan dat “oan de slach” hier een deel van de oplossing is.’

Dat onderschrijft Marian Jager-Wöltgens, lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. ’Het is van belang dat de sector verantwoordelijkheid neemt en de maatregelen uitvoert. De kwaliteit van het oppervlaktewater in onze provincie voldoet nog niet aan de Europese normen. Met dit project kunnen we daarin gezamenlijk mooie stappen maken.’

Lancering website Met de lancering van de website www.schoonerfschoonwater.frl is het project officieel gestart. Melkveehouders kunnen zich voor 1 april 2017 via deze site aanmelden om deel te nemen aan het project. Zij hebben dan de unieke kans om te werken aan een schoner erf. Na aanmelding, krijgen zij een kosteloos bezoek van twee adviseurs, die samen met de boer kijken welke maatregelen op het erf getroffen kunnen worden ter voorkoming van erfafspoeling. Provincie Fryslân stelt voor alle deelnemende boeren een stimuleringsbijdrage open.

Maatregelen In de meeste gevallen is een aantal simpele en betaalbare maatregelen op het boerenerf al voldoende. ,Zo kan je met een absorberende onderlaag de perssappen vasthouden’, zegt adviseur
Janke Kloosterman. ,Door te zorgen dat de dakgoten rechtstreeks afwateren op de sloot, verminder je de hoeveelheid percolaat. Als de kuilbult perssappen lekt, dan moeten we creatiever gaan worden, maar ook dan zijn er genoeg eenvoudige oplossingen te bedenken, zodat je niet het hele erf hoeft te verbouwen.’ Kloosterman was al betrokken bij het project en heeft een proef gedraaid in de regio rond Appelscha. ‘Daar zagen we dat met een aantal kleine aanpassingen al veel resultaat gehaald kan worden.’

Stimuleringsbijdrage Melkveehouders die meedoen aan Schoon Erf, Schoon Water krijgen een financiële bijdrage als de maatregelen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Bovendien voldoen ze dan aan de eisen van toezicht en handhaving van het Wetterskip Fryslân. Ze moeten zich dan wel voor 1 april 2017 aanmelden via www.schoonerfschoonwater.frl.
Meer informatie Melkveehouders die meer informatie over het project Schoon Erf, Schoon Water willen, kunnen terecht op www.schoonerfschoonwater.frl of een mail sturen via info@schoonerfschoonwater.frl

…………………….einde bericht……………………………………

Meer informatie of interesse in een interview met een bestuurder of melkveehouder? Neem contact op met:

Mirjam Schreuders, communicatieadviseur Projecten LTO Noord: 06 - 46 36 26 74
Marjan Hoogeveen, communicatieadviseur Wetterskip Fryslân: 06 - 46 17 23 67