Startbijeenkomsten in Smallingerland en Heerenveen

 

Er zijn weer nieuwe startbijeenkomsten gepland! De eerste is op 1 maart in Smallingerland. Deze bijeenkomst begint om 20.00 uur. Locatie: Dorpshuis Op ‘e Jister Kommisjewei 3 9217 RL NIJEGA. In Heerenveen staan er twee startbijeenkomsten op de agenda: op 2 en 8 maart. Beide vinden plaats in de middag vanaf 13.30 uur. Locatie: Hof van Schoterland Schoterlandseweg 50 8454 KG Mildam


Als u zich heeft aangemeld als deelnemer van Schoon Erf, Schoon Water, dan ontvangt u vanzelf een uitnodiging voor een van deze startbijeenkomsten. Bent u nog niet aangemeld? Doe dit dan voor 1 april via www.schoonerfschoonwater.frl. U heeft dan nog recht op de stimuleringsbijdrage van de provincie en u kunt dan meteen deelnemen aan een van deze startbijeenkomsten als u in de regio Smallingerland of Heerenveen woont.