1 2 3 4

Doel project

Doel van Schoon Erf, Schoon Water is het terugdringen van de erfafspoeling bij melkveehouders in Friesland. U kunt daar als melkveehouder aan bijdragen door het nemen van maatregelen op uw erf of door uw werkwijze aan te passen. Dit project helpt daarbij en levert u voordelen op:

  • Door het invullen van de erfscan krijgt u inzicht in de afspoelingsrisico’s op uw erf;
  • Als deelnemer krijgt u voorlichting over de wet- en regelgeving;
  • Als deelnemer krijgt u een gratis bedrijfsadviesbezoek met praktische adviezen op maat;
  • Als u zich aan de spelregels van het project houdt, voldoet u aan de wet- en regelgeving;
  • Als u zich aanmeldt voor 15 oktober 2017 komt u in aanmerking voor een stimuleringsbijdrage voor de maatregelen die u neemt.

Onderdelen

Het project kent vier stappen. Na het doorlopen van deze stappen voldoet u aan de actuele wet- en regelgeving. De stappen vindt u aan de linkerzijde van dit scherm. Iedere stap is een fase in het project.

Hoe werkt het?

STAP 1 Oriëntatie

Deze stap bestaat uit het aanmaken van een account zodat u de erfscan kunt doen.
Na het inloggen komt u bij de erfscan. Deze scan bestaat uit een overzicht (tekening) van een erf met erfafspoelingsgevoelige locaties op en rond het erf. Deze onderdelen kunt u aanklikken en dan volgt er een aantal vragen. Het beantwoorden van de vragen wijst zich vanzelf.

Nadat u de erfscan heeft ingevuld, ziet u hoe uw bedrijf er voor staat. Het invullen van de erfscan is niet verplicht.

STAP 2 Definitieve aanmelding als deelnemer aan het project

Met de definitieve aanmelding als deelnemer gaat u akkoord met de (spel)regels van het project. De gegevens die we tijdens de looptijd van het project van u ontvangen worden alleen voor dit project gebruikt en worden alleen gedeeld met Wetterskip Fryslân.

STAP 3 Resultaten bedrijfsadviesbezoek

Na afloop van de startbijeenkomst wordt een afspraak gemaakt voor een bedrijfsadviesbezoek. Tijdens dit bezoek worden afspraken gemaakt over maatregelen die u moet nemen om aan de wet- en regelgeving te voldoen. Ook kunnen er adviezen uit voortvloeien waarvan het raadzaam is ze op te volgen. In deze stap voeren de adviseurs samen met u de maatregelen en adviezen in die worden afgesproken.

In elke stap kunt u klikken op veel gestelde vragen.