1 2 3 4
Account aanmaken Inloggen op mijn account

De deadline is bereikt. Aanmelden voor dit project is niet langer mogelijk.

Alleen deelnemers kunnen een extra locatie aanmelden. Niet deelnemers kunnen zich niet meer aanmelden. Wilt u als niet deelnemer de erfscan doen ga dan naar AgriWijzer.

Doel project

Doel van Schoon Erf, Schoon Water is het terugdringen van de erfafspoeling bij melkveehouders in Friesland. U kunt daar als melkveehouder aan bijdragen door het nemen van maatregelen op uw erf of door uw werkwijze aan te passen. Dit project helpt daarbij en levert u voordelen op:

  • Door het invullen van de erfscan krijgt u inzicht in de afspoelingsrisico’s op uw erf;
  • Als deelnemer krijgt u voorlichting over de wet- en regelgeving;
  • Als deelnemer krijgt u een gratis bedrijfsadviesbezoek met praktische adviezen op maat;
  • Als u zich aan de spelregels van het project houdt, voldoet u aan de wet- en regelgeving;
  • Als u zich aanmeldt voor 15 oktober 2017 komt u in aanmerking voor een stimuleringsbijdrage voor de maatregelen die u neemt.

Onderdelen

Het project kent vier stappen. Na het doorlopen van deze stappen voldoet u aan de actuele wet- en regelgeving. De stappen vindt u aan de linkerzijde van dit scherm. Iedere stap is een fase in het project.

Hoe werkt het?

STAP 1 Oriëntatie

Deze stap bestaat uit het aanmaken van een account zodat u de erfscan kunt doen.
Na het inloggen komt u bij de erfscan. Deze scan bestaat uit een overzicht (tekening) van een erf met erfafspoelingsgevoelige locaties op en rond het erf. Deze onderdelen kunt u aanklikken en dan volgt er een aantal vragen. Het beantwoorden van de vragen wijst zich vanzelf.

Nadat u de erfscan heeft ingevuld, ziet u hoe uw bedrijf er voor staat. Het invullen van de erfscan is niet verplicht.

STAP 2 Definitieve aanmelding als deelnemer aan het project

Met de definitieve aanmelding als deelnemer gaat u akkoord met de (spel)regels van het project. De gegevens die we tijdens de looptijd van het project van u ontvangen worden alleen voor dit project gebruikt en worden alleen gedeeld met Wetterskip Fryslân.

STAP 3 Resultaten bedrijfsadviesbezoek

Na afloop van de startbijeenkomst wordt een afspraak gemaakt voor een bedrijfsadviesbezoek. Tijdens dit bezoek worden afspraken gemaakt over maatregelen die u moet nemen om aan de wet- en regelgeving te voldoen. Ook kunnen er adviezen uit voortvloeien waarvan het raadzaam is ze op te volgen. In deze stap voeren de adviseurs samen met u de maatregelen en adviezen in die worden afgesproken.

In elke stap kunt u klikken op veel gestelde vragen.