Contact

De website www.schoonerfschoonwater.frl is ontwikkeld als onderdeel van het project Schoon Erf, Schoon Water.

Het project Schoon Erf, Schoon Water is een initiatief van LTO Noord, AJF, NMV en Wetterskip Fryslân. Naast Wetterskip Fryslân is provincie Fryslân medefinancier. Met dit project brengen we de afspraken uit het Convenant Erfafspoeling in de praktijk.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over het project of deze website? Wij horen het graag!
U kunt hiervoor contact opnemen met:

  • Telefoon: 088 – 888 66 55
  • E-mail: info@schoonerfschoonwater.frl